Overblijven

Voor het overblijven worden de groepslokalen gebruikt. In de onderbouwgroepen is er tijdens het eten, naast de vaste leerkracht, een vaste overblijfkracht aanwezig. Deze overblijfkrachten nemen de kinderen van de onderbouw daarna mee naar het onderbouw-plein en houden daar toezicht. De midden- en bovenbouw eten met hun eigen leerkracht in de klas en hebben daarna pauze, onder toezicht van de overblijfkrachten. Bij slecht weer blijven de kinderen tijdens de pauze in het eigen groepslokaal. De overblijfkrachten houden dan ook toezicht op de kinderen. Er is buiten- en binnenspeelmateriaal aanwezig.
Voor de lunch nemen de kinderen zelf brood in een broodtrommeltje mee. Mocht u niet kiezen voor schoolmelk, dan dient u uw kind zelf iets te drinken mee te geven. Graag in een goed afsluitbare beker. Wat na een half uur niet op is, doen we terug in de tas (met uitzonderingen houden we altijd rekening). Er mag geen snoep meegegeven.