Schooltijden en opvang

Wij hebben als school gekozen voor gelijke begin- en eindtijden voor alle groepen. Met een uitzondering op vrijdag, dan is groep 1 tot en met 4, om 12.00 uur vrij.
Indien u de kinderen niet over laat blijven, houdt u dan rekening met de wisselende lestijden tussen de middag.

 

Lestijden onderbouw (gr 1 t/m 4)

Lestijden onderbouw (gr. 1 t/m 2)    08.30 - 12.15    13.00 - 14.45u  
ma                                              08.30 - 12.15 13.00 - 14.45u
di 08.30 - 12.30 13.00 - 14.45u
wo-do 08.30 - 12.15 13.00 - 14.45u
vr 08.30 - 12.15 13.00 - 14.45u

Groep 1-4 thuis eten als kinderen niet overblijven: Maandag, dinsdag donderdag 12.15-13.00 uur

 

Lestijden bovenbouw (gr. 5 t/m 8)

ma                                                08.30 - 12.00     12.30 - 14.45u
di 08.30 - 12.00 12.30 - 14.45u
wo 08.30 - 12.30  
do 08.30 - 12.00 12.30 - 14.45u
vr 08.30 - 12.00 12.30 - 14.45u 

Groep 5-8 thuis eten als kinderen niet overblijven: Maandag, dinsdag ,donderdag 12.00-12.30 uur Vrijdag 12.15-12.45 uur.

 

Wij bieden tussen schoolse opvang aan voor alle kinderen. U kunt hier als ouder gebruik van maken tegen een vergoeding. Indien u de kinderen niet over laat blijven, houdt u dan rekening met de wisselende lestijden tussen de middag.

Als kinderen overblijven, blijven kinderen in de speel-werksfeer. Het benadrukt de gelijkheid van alle kinderen en het past perfect binnen de gedachte van De Vreedzame School, namelijk dat het spelen op de speelplaats tevens een sociale oefenplaats is.

Voor het eten van de lunch worden de groepslokalen gebruikt. Aansluitend wordt er buiten gespeeld. Bij slecht weer blijven de kinderen tijdens de pauze in het eigen groepslokaal.

Voor de lunch nemen de kinderen zelf brood in een broodtrommeltje mee. Mocht u niet kiezen voor schoolmelk, dan dient u uw kind zelf iets te drinken mee te geven. Graag in een goed afsluitbare beker. Wat na een half uur niet op is, doen we terug in de tas (met uitzonderingen houden we altijd rekening). Er mag geen snoep meegegeven worden.

De formele eindverantwoordelijkheid voor de overblijf ligt bij het bestuur van de Stichting Conexus. Het bestuur heeft een aantal uitvoerende en beleidsvoorbereidende taken overgedragen aan de schoolleider van onze school. De school heeft daarom overblijfkrachten geregeld. Dit zijn vrijwilligers. Deze overblijfkrachten van onze school krijgen een (vrijwilligers) vergoeding. De school vraagt van ouders dan ook een ouderbijdrage om de vergoeding van deze overblijfkrachten te dekken. Het financiële beheer van dit overblijffonds wordt uitgevoerd door de penningmeester van de oudervereniging, op aangeven van de schoolleider.